Wyniki rekrutacji do projektu

Zakończył się etap rekrutacji do projektu pod nazwą "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno".

Poniżej udostępniona została uchwała Komisji Weryfikacyjnej działającej w ramach projektu, wraz z listą beneficjentów ostatecznych (osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie) oraz listą rezerwową
 

ZAŁĄCZNIKI: