Szkolenia

W tej zakładce zostanie zamieszczony Harmonogram szkoleń z zakresu obsługi komputera dla osób, które otrzymają wsparcie w ramach projektu (beneficjentów ostatecznych).