Pomoc

Wszelkie problemy z działaniem sprzętu należy zgłaszać bezpośrednio do firmy, która dostarczyła zestawy komputerowe:
http://eti24.pl/eti/index-7.html


Problemy z dostępem do internetu należy zgłaszać do dostawcy usług internetowych - firmy ABP COMPUTER
http://abp.pl/?kontakt,2