Kontakt

Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
II piętro, gabinet nr 13
tel. (23) 696 60 55
rybno@gminarybno.pl
www.cyfrowa.gminarybno.pl