Dokumentacja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Poniżej udostępnione zostały wszystkie dokumenty rekrutacyjne, które są niezbędne dla osób planujących ubiegać się o wsparcie w ramach projektu. Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał w okresie od dnia 16.06.2014 do dnia 30.06.2014 do godziny 15:30Zgłosznie dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.