Aktualności

 • Modernizacja zestawów komputerowych.

  Przeprowadzona została modernizacja 110 szt. komputerów, które Gmina Rybno zakupiła w ramach projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

  więcej


 • Spotkanie informacyjne.

  W najbliższy wtorek, 18 listopada 2014 r. o godzi. 14:00 w Rybnie przy ulicy Lubawskiej 15 (sala OSP) odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

  więcej


 • Umowa na dostawę internetu.

  Znamy już wykonawcę usługi polegającej na zapewnieniu stałego dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

  więcej


 • Zapytanie ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”

  więcej


 • Umowa na dostawę sprzętu komputerowego

  We wtorek, 4 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Rybno miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie dostawy komputerów realizowanej w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”.

  więcej


 • Zapytanie ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach projektu pn. ”Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”

  więcej


 • II Przetarg nieograniczony

  Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego, serwisu zestawów, modernizacją zestawów oraz szkoleniem, dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych w ramach projektu: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno".

  więcej


 • Przetarg nieograniczony

  Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego, serwisu zestawów, modernizacją zestawów oraz szkoleniem, dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych w ramach projektu: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno".

  więcej


 • Zapytanie ofertowe

  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno”

  więcej


 • Wyniki rekrutacji do projektu

  Zakończył się etap rekrutacji do projektu pod nazwą "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno".

  więcej


 • Przedłużenie rekrutacji

  Urząd Gminy Rybno informuje, iż termin rekrutacji do projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno" ulega przedłużeniu do dnia 07.07.2014 r. do godziny 14:00

  więcej


 • Rozpoczęcie rekrutacji

  Rozpoczął się nabór uczestników projektu. Wszystkie osoby chcące skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu są zobowiązane złożyć kompletne wnioski w terminie do dnia 30.06.2014r. do godziny 15:30. Wnioski złożone po tym terminie, lub wnioski niekompletne zostaną rozpatrzone negatywnie.

  więcej