• O projekcie

    Gmina Rybno informuje, że otrzymała dofinansowanie i realizuje projekt pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

    dowiedz się więcej
  • Rekrutacja

    Wyniki rekrutacji do projektu pt. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno"

    wyniki

Linki

Przydatne adresy stron internetowych

więcej

Galeria

Obejrzyj galerię zdjęć związanych z realizacją projektu

więcej

Pomoc

Rozwiąż problem ze sprzętem lub łączem internetowym

więcej
 

Projekt w pigułce

Projekt "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno" realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-28-149/13 zawartej w dniu 06 czerwca 2014r. r. z Władzą Wdrażajacą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.